طبیب و بیمار - روزی روزگار - rozgar.ir

آن روی سکه ای به نام طبابت

توسط رحیم افشاری در تاریخ: ۱۵/آذر/۱۳۹۵ بدون دیدگاه

یادش بخیر؛ ما این شیرهای شیشه ای را می خریدیم ۵ ریال، شیر کاکائوش ۶ ریال. حالا پول دار شدیم؛ متمدن شدیم، بهداشتی شدیم، خدمات پزشکی پیشرفت کرده (البته قیمتش )؛ شیرهای خشک تقلبی چینی ملامین آلوده را با نی می خوریم ، به جای نان سنگک دو آتشه ی باخمیرترش(خمیر مایه طبیعی) ور آمده۶ریالی با بوی عطر گندم، نان ماشینی جوش شیرین خورده با طعم آرد سفید را با بهای ۱۰۰۰۰ریال میخوریم.



گروه نوشته هایم

تصوير من

من؛ هاشم افشاری زاده شهریورماه 1331 و دبیر بـاز نشسته کارشناس ادبیات فارسی هستم .

اگر بدون ذکر منبع، مطالب را کپی کنید هیچ اتفاقی نمی افتد، اما خارج از اخلاق انسان بودن است؛ پس نکنـنید .

Check Pagerank
طراحی و توسعه رحیم افشاری عضو گروه طراحی و توسعه وب صدف