آرشیو برای دسته ی‘دست نوشته’

گر نکوبی شیشه غم را به سنگ * هفت رنگش می شود هفتاد رنگ

بخشی از دانشسرا

توسط هاشم افشاری در تاریخ: ۱۲/آبان/۱۳۹۵ بدون دیدگاه

دل تنگ و سینه تنگ و نفس تنگ و کار تنگ از چارسو گرفته عرصه به ما روزگار تنگ