آرشیو برای دسته ی‘دست نوشته’

گر نکوبی شیشه غم را به سنگ * هفت رنگش می شود هفتاد رنگ

بخشی از دانشسرا

توسط هاشم افشاری در تاریخ: ۱۲/آبان/۱۳۹۵ بدون دیدگاه

دل تنگ و سینه تنگ و نفس تنگ و کار تنگ از چارسو گرفته عرصه به ما روزگار تنگگروه نوشته هایم

تصوير من

من؛ هاشم افشاری زاده شهریورماه 1331 و دبیر بـاز نشسته کارشناس ادبیات فارسی هستم .

اگر بدون ذکر منبع، مطالب را کپی کنید هیچ اتفاقی نمی افتد، اما خارج از اخلاق انسان بودن است؛ پس نکنـنید .

Check Pagerank
طراحی و توسعه رحیم افشاری عضو گروه طراحی و توسعه وب صدف