تماس با من

***

لطفاً برای تماس با من، از طریق فرم ذیل اقدام فرمائید تا پیام شما از طریق پست الکترونیک به دست من برسد، و در اولین فرصت به محبت شما پاسخ خواهم داد.

فرم تماس با بنده

 

تأیید هویت شما

دیدگاه ها غیر فعال شده اندگروه نوشته هایم

تصوير من

من؛ هاشم افشاری زاده شهریورماه 1331 و دبیر بـاز نشسته کارشناس ادبیات فارسی هستم .

اگر بدون ذکر منبع، مطالب را کپی کنید هیچ اتفاقی نمی افتد، اما خارج از اخلاق انسان بودن است؛ پس نکنـنید .

Check Pagerank
طراحی و توسعه رحیم افشاری عضو گروه طراحی و توسعه وب صدف